Ғылым

Біздің университет базасында Назарбаев университетінің инновациялық кластерінің бизнес-инкубаторымен 2022 жылғы 12-13 ақпанда стартап-идеяларды генерациялау және жақсарту бойынша ABC Weekend 2 күндік семинар өткізілді. Іс-шараға Аграрлық факультеттің 1,2,3,4 курс студенттері қатысты, жалпы саны 29. Іс-шара қорытындысы бойынша "Ветеринарлық медицина" кафедрасының студенттері Өсербай А, Абдрахманова А, Омарова А, Қалдыбаева М, Пернебек А, Есенбек А, Абдулла Л, Кадеев А, Садықов Ә, Аманова Б, Абдрахман А, Акрамова А; "Су ресурстары, жерді пайдалану және агротехника" кафедрасынан Агзамова Д, Айтуған А, Асылбекова Б, Мәдіхан А, Сейдахмет Д, Жаханқызы Ж, Мирхалимов М, Бақыт Н, Ермекбаев А, Тәжібек А, Тәжібай А, Сатибаева М, Пазылбекқызы Қ, Жамалдин Ш; "Өсімдікшаруашылығы және малшаруашылығы" кафедрасынан Ерғалиева А, Сайдазимов А, Жүрсінбек Б. ABC Weekend семинарынан өткені туралы сертификаттар алды.

Image
 

ҒЗЖ бойынша қаржыландыру көлемі – 52 000 000 тг

Жоба «Оңтүстік Қазақстан облысы жағдайларында ашық алқапта 3 рет өнім алудың агротехникалық іс-шараларын іске асыру жолымен көкөніс өндіруді қарқынды дамыту және осы мақсатта ауыл шаруашылығы машиналары мен агрегаттары кешенін даярлау». (Жоба жетекшісі - Калымбетов Б.). Қаржыландыру көлемі-37 000 000 тг.

Грант және шаруашылық келісім-шарт бойынша жарияланған конкурстарға ҒЗЖ берілген тақырыптары:

2019-2020 ж. ҒЗЖ қаржыландыру бойынша кафедрада конкурсқа қатысу үшін 5 өтінім берілді. Оның екеуі 019 бағдарлама бойынша ОҚО Ауыл шаруашылық басқармасына № 255 019 облыстық бюджеттік бағдарламасының 2020 жылға арналған:

1. «Внедрение и распространение технологии возделывания одновременно трёх сельскохозяйственных культур на одном поле  высоким урожаем с улучшенным качеством в агропромышленном комплексе Туркестанской области»  (Жоба жетекшісі-т.ғ.к., доцент Манабаев Н.Т.).

2.«Инновационные системы почвенного орошения сельскохозяйственных культур Smartdrop®  в условиях юга Казахстана» (Жоба жетекшісі-а/ш.ғ.к., аға оқытушы Карабалаева А.Д.) тақырыптағы  инновациялық жоба өткізілді.

3. «Внедрение универсального многофункционального навесного орудия четыре в одном (УМНО- 4/1) обеспечивающих эффективное  использование поливной воды» (Жоба жетекшісі-т.ғ.к., доцент Манабаев Н.Т.).

4.  Жоба № 025-17-ГК Тракторға тіркеме  «Мақтаны тасымалдау үшін 2 ПТСХ-10-45 модульдеріне арналған трактор тіркемесінің шағын өндірісін ұйымдастыру» (Жоба жетекшісі-т.ғ.к., аға оқытушы  Қалымбетов Б.).

5.Жоба тақырыбының атауы: «Джон-Дир» көлденең –шпиндельді мақта жинаушы машинамен өнімін мақта жеделдете жинау, үйлестірілген жүйектерден мақта жинауға мүмкіндік беретін жаңартылған жинау аппаратының үлгісін жасау мен даярлау технологияларын жетілдіру». (Жоба жетекшісі-т.ғ.к., аға оқытушы  Қалымбетов Б.).

 

Шетелдік  рейтингті басылымдарда (с IF больше 0,25) - 9 мақала

1. Coenoflora and Spiraeanthus schrenkianus Maxim population structure in the mountains of Boraldaytau, Абдуова А.А Kupriyanov O. A., Kupriyanov A. N., Yessengeldi A., Sataev M. I., Moshkalov B. M., Tolegen M. EurAsian Journal of BioSciences, 2019, No 13, p. 1205-1213  (Scopus).

2. Экологические аспекты выращивание хлопка для текстильной промышленности. Мустафаева М.И., Лаханова К.M., Кедельбаев Б.Ш., Изтлеуов Г.М., Абдуова А. А., Кенжалиева Г.Д. Известия высших учебных заведений. Технология текистильной промышленности. Издательство: Ивановская государственная текстильная академия (Иваново) ISSN: 0021-3497 Год: 2020 (Scopus).

3. Проблемы очистки сточных вод и улучшения водопотребления отделочных производств текстиля. Г.М. Изтлеуов, А.А. Абдуова, Е.К. Есимов, А.Е. Дуанбекова, М.Н.Ахилбеков, А.Х.Онгаров. Известия высших учебных заведений. Технология текистильной промышленности. Издательство: Ивановская государственная текстильная академия (Иваново) ISSN: 0021-3497 Год: 2020 (Scopus).

4. Электрокоагуляционная очистка сточных вод от ионов хрома (vi)предприятий текстильной промышленности. Г.М.Изтлеуов, А.А. Абдуова, Л. М. Сатаева, Б. У. Байбатырова, С. С. Дуйсенова, Г. Д. Кенжалиева. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности Издательство: Ивановская государственная текстильная академия (Иваново) ISSN: 0021-3497 Год: 2020 (Scopus).

5. Разработка электрофлотационных методов очистки сточных вод от примеси масло и маслопродуктов. Г.М. Изтлеуов, А.А. Абдуова, Л.М. Сатаева, Б.У. Байбатырова,Г.Д.Кенжалиева, А.Сабденова. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. Издательство: Ивановская государственная текстильная академия (Иваново) ISSN: 0021-3497 Год: 2020 (Scopus).

6. Комбинированная технологическая схема очистки сточных вод текстильных производств. Утебаев А.А, Абдуова А.А, Бахов Ж. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. Издательство: Ивановская государственная текстильная академия (Иваново) ISSN: 0021-3497 Год: 2018  (Scopus).

7. Обработка сточных вод со стадии крашения текстильной фабрики «azala textile». А.А. Абдуова, Г.М.Изтлеуов, Б.У.Байбатырова, Г. Кенжалиева, В.М.Джанпаизова, Р.А. Конашева. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. Издательство: Ивановская государственная текстильная академия (Иваново) ISSN: 0021-3497 Год: 2020 (Scopus).

8. Методы очистки сточных вод текстильной промышленности от органических соединений. А.А. Абдуова, Г.М.Изтлеуов, А. Ж. Дайрабаева, Б.У. Байбатырова, Г. Кенжалиева, Р.А. Конашева. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. Издательство: Ивановская государственная текстильная академия (Иваново). ISSN: 0021-3497 Год: 2020 (Scopus).

9. Использование декоративных растений в озеленении текстильного комбината. Абдуова А.А, Карабалаева А.Д., Манабаев Н.Т., Баймаханов К., Есимов Е.К.,Онгарова А.Х. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. Издательство: Ивановская государственная текстильная академия (Иваново). ISSN: 0021-3497 Год: 2020 (Scopus).

10. Влияние засоленности лугово-сероземных почв на структуру урожая сельскохозяйственных культур. Даулетбаев Б.У., Султанбекова П.С., Дуанбекова А.Е., Ермаханов Н.К., Мейрбекова А.С. 2020. (Scopus).

1. Ветеринарлық медицина кафедрасының меңгерушісі, PhD доктор — Күзербаева Айсұлу Тұрмахамбетқызы - 2021-2023 жылдарға арналған ғылыми және ғылыми-техникалық жобалар бойынша жас ғалымдарды гранттық қаржыландыру конкурсының нәтижелері бойынша 40 млн теңге көлемінде «Қазіргі заманауи жағдайда жануарлардың бруцеллез індетін жылдам балау тәсілін жасау» тақырыбы бойынша грант жеңіп алды.

2. 22 қаңтар, 2021 жылы Аграрлық факультетіміздің ғалымдарымен  "026 бағдарлама" атты  конкурс талаптарын мен ережелерін таныстырып, жиналыс өткізілді. Жиналыста алдыға қойған мақсаттарын түсіндіру жұмыстарын жүргізді. 

2019 ж. Оқу үрдісіне зерттеу нәтижелерін енгізу бойынша жұмыстар айтарлықтай жанданды.
«Ауылшаруашылық ғылымдары жоғары мектебінде» 
1. Мемлекеттік бюджеттік ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша Б-11-07-15: 
техника ғылымдарының докторы, 
проф. Наурызбаев Е.М. «Ауыл шаруашылығын сумен қамтамасыз ету және суармалы жайылымдар» 
пәні бойынша дәріс жүргізді;

2 г/б НИРБ-11-07-15 нәтижелері бойынша т.ғ.к., аға оқыт. Абдикеримова С.  "Суару мелиорациясы" пәні бойынша дәріс жүргізді.

3. г/б НИР Б-11-07-15 нәтижесі бойынша т.ғ.к., аға оқыт. Султанбекова П.С. "Су ресурстарының экологиясы" пәні бойынша дәріс жүргізді

4.  г/б НИР Б-11-07-15   нәтижесі бойынша т.ғ.к., аға оқытушы  Султанбекова  П.С. «Су нысандарын қорғау техникасы» пәнінен 

«Ауылшаруашылығында су қорларын тиімді пайдалану жолдары» атты тақырыпта дәріс өткізді.

7. г/б НИР Б-11-07-15  нәтижесі брйынша т.ғ.к., доцент Сыпабекова Г. Ж.  «Жер асты суларын іздеу және барлау» пәнінен ,

«Зерттеудіңарнайы әдістері» атты тақырыпта дәріс сабағы

8.  г/б НИР Б-11-07-15 нәтижесі брйынша т.ғ.к., доцент Сыпабекова Г Ж  «Сумен қамтамасыз ету суларын іздеу және барлау» пәнінен, 

«Арынды су мүнарасы»атты тақырыпта дәріс сабағы

9.г/б НИР Б-11-07-15   нәтижесі брйынша т.ғ.к., доцент к.т.н.,доцент Сұлтанбекова Г Ж  «Сумен қамтамасыз ету суларын іздеу және барлау» пәнінен, 

«Табиғи және ағызынды суды тазарту процессін коагуляция және флокулация арқылы жетілдіру» атты тақырыпта дәріс сабағы

10.г/б НИР Б-11-07-15  нәтижесі брйынша т.ғ.к., доцент Баймаханов К Ж  «Егіншілік» пәнінен, «Арынды су мүнарасы» атты тақырыпта дәріс сабағы


Күнтізбе

Маусым 2024
Дс Сс Ср Бс Жм Сн Жс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Image
Image
БАЙЛАНЫС

160012, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5

Call орталық

(8-725-2) 40-08-99

(8-725-2) 27-38-52

+7(747)-275-75-00

Канцелярия

(8-725-2) 21-01-41


canselyarya@mail.ru

info@ukgu.kz
© 2024 М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ

Please publish modules in offcanvas position.